Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

claudetit - význam cudzieho slova

oxid arzenitý, nerast, arzénová ruda