Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

claudetit – význam cudzieho slova

oxid arzenitý, nerast, arzénová ruda