Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civil – význam cudzieho slova

občan – nevojak, občiansky, nevojenský stav