Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cizelovanie - význam cudzieho slova

umelecké zdobenie povrchu kovových predmetov; zdokonaľovanie, vylepšovanie