Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civis academicus – význam cudzieho slova

akademický občan, kedysi označenie poslucháča vysokej školy