Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

clou – význam cudzieho slova

„zlatý klinec“ programu