Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilizmus - význam cudzieho slova

európsky umelecký smer v prvých rokoch 20. storočia vzdávajúci hold technickej civilizácii