Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

civilizmus – význam cudzieho slova

európsky umelecký smer v prvých rokoch 20. storočia vzdávajúci hold technickej civilizácii