Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrotechnika – význam cudzieho slova

oblasť priemyslu, ktorá sa zaoberá výrobou a využitím silnoprúdovej aj slaboprúdovej elektrickej energie