Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

elektrotechnika - význam cudzieho slova

oblasť priemyslu, ktorá sa zaoberá výrobou a využitím silnoprúdovej aj slaboprúdovej elektrickej energie