Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feminita - význam cudzieho slova

ženské črty výzoru, chovania a osobnosti