Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feminita – význam cudzieho slova

ženské črty výzoru, chovania a osobnosti