Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ferman – význam cudzieho slova

úradný výnos, obežník, rozpis činnosti