Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feminizmus – význam cudzieho slova

hnutie za rovnoprávnosť a zvýšenie vplyvu žien; prejavy charakteristické pre ženské pohlavie; prejav pohlavného zvratu u samcov na samičí typ; myšlienkový smer a spoločenské hnutie, ktorého cieľom je zrovnoprávnenie postavenia žien v spoločnosti. Zahrnuje filozofické a sociálno-politické teórie o politickej, ekonomickej a sociálnej nerovnosti žien s mužmi a hľadá možnosti a účinné prostriedky na jej odstránenie cez zviditeľňovanie rodových stereotypov a negatívnych aspektov spoločenských rodových konštrukcií.