Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenotyp – význam cudzieho slova

súbor pozorovateľných znakov a vlastností organizmu; výsledok interakcie jeho genotypu s prostredím; prejav jednotlivého génu, napr. v podobe farby očí