Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ferit – význam cudzieho slova

tuhý roztok malého množstva uhlíka v železe alfa; oxidový feromagnetický materiál