Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenokryst – význam cudzieho slova

väčší kryštál nerastu