Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feno- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom viditeľný, zreteľný, vystupujúci do popredia; zrejmý, niečomu vlastný