Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

femto- – význam cudzieho slova

predpona vo význame násobku 10-15