Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

femme fatale – význam cudzieho slova

osudová žena