Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenogenetika - význam cudzieho slova

výskum vzťahov medzi genotypom a fenotypom