Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fermata – význam cudzieho slova

označenie predĺženia tónu alebo prestávky v notách, tzv. koruna