Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

feri- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom železo, železitý