Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fenomenalizmus – význam cudzieho slova

názor, podľa ktorého veci poznávame tak, ako sa nám javia, a nie tak, ako sú samé osebe (Kant)