Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fysis – význam cudzieho slova

telesná podstata, telesný stav