Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyziognomika - význam cudzieho slova

výskum súvislostí medzi fyziognómiou a povahovými vlastnosťami jedinca, teda na základe fyzických rysov obličaja