Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytogeografia – význam cudzieho slova

náuka o zemepisnom rozšírení rastlín