Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyziokratizmus – význam cudzieho slova

ekonomická teória považujúca za hlavný zdroj bohatstva poľnohospodársku výrobu, vznikla vo Francúzsku pred 300 rokmi