Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytogenetika – význam cudzieho slova

náuka o dedičnosti rastlín