Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytotoxicita - význam cudzieho slova

nepriaznivé účinky chemických látok na rastlinstvo