Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyzika – význam cudzieho slova

veda o prírodných javoch a stavoch, pri ktorých sa nemení zloženie látok; veda o základných vlastnostiach hmoty a najjednoduchších formách jej pohybu