Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytografia – význam cudzieho slova

náuka o opise rastlín