Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytografia - význam cudzieho slova

náuka o opise rastlín