Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytoterapia - význam cudzieho slova

liečenie chorôb liekmi rastlinného pôvodu