Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytoterapia – význam cudzieho slova

liečenie chorôb liekmi rastlinného pôvodu