Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyto- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom rastlina, rastlinný