Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyzio- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom príroda, prírodný