Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyziokracia – význam cudzieho slova

vláda prírody