Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fyziokracia - význam cudzieho slova

vláda prírody