Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fytal – význam cudzieho slova

dostatočne presvetlené dno vôd