Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habitat - význam cudzieho slova

miesto výskytu určitého organizmu, biotop