Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemeralopia – význam cudzieho slova

šeroslepota