Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in- – význam cudzieho slova

predpona s významom v-, na-