Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indebite – význam cudzieho slova

bez záväzkov