Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

indemnita – význam cudzieho slova

odškodnenie, náhrada škody; beztrestnosť