Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in vivo – význam cudzieho slova

za živa, v živom alebo na živom tele