Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

incest – význam cudzieho slova

krvismilstvo, pohlavný styk medzi príbuznými; kríženie; pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými v priamom pokolení.