Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

incorporated – význam cudzieho slova

označenie verejnej obchodnej spoločnosti v USA, skratka Inc.