Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

independent – význam cudzieho slova

i príslušníci puritánskeho hnutia v Anglicku za úplnú nezávislosť náboženských obcí; v USA náboženský smer nonkonformistov, kongregacionalisti