Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inadaptabilita – význam cudzieho slova

neschopnosť prispôsobiť sa prostrediu