Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in puncto – význam cudzieho slova

v tomto bode; pokiaľ ide o toto