Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in vitro – význam cudzieho slova

mimo živého tela