Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in publico – význam cudzieho slova

verejne; pred verejnosťou