Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in toto – význam cudzieho slova

vcelku, vôbec