Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

in specie – význam cudzieho slova

zvlášť, najmä, menovite