Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

namur – význam cudzieho slova

najnižší stratigrafický stupeň horného karbónu